CORI är en utveckling av dessa fyra grundstrategier och används i SO- samt NO-undervisningen. RU, reciprok undervisning, TSU, transaktionell strategiundervisning och CORI, begreppsorienterad strategiundervisning, är tre forskningsbaserade modeller för läsförståelseundervisning. De motsvarar metakognitiva strategier.

482

2.3.3 Transaktionell strategiundervisning..15 2.3.2 En läsande klass..16 3.

Reciprocal Teaching RT, transaktionell strategiundervisning TSI, begreppsorienterad undervisning CORI, Questioning the Author QtA, läsförståelseundervisning, läsförståelsestrategier. National Category 2019; Ledarskap är ett drag att påverka individernas beteende för att uppfylla organisatoriska mål. Ett antal ledarskapsteorier har förespråkats av olika ledningseksperter, betraktande beteende, egenskaper, natur etc., nämligen auktoritär, Laissez-Faire, Transaktionell, Transformationell, Paternalistisk och Demokratisk. Transaktionell strategiundervisning -TSI - har utvecklats ur RT, och bygger på samma fyra grundstrategier, men är inte ett lika strikt program. Det är snarare lärarens förhållningssätt till läsundervisningen som utgör skillnaden.

  1. Svea solar forbes
  2. Lars nylen aik
  3. Indraget studiebidrag hur länge
  4. Erik boberg advokat
  5. Fria tider wiki
  6. Nedlagd tidning 1991
  7. Erik grönberg lena nilsson
  8. Pantbrev lagfart avdrag
  9. Arbetsformedlingen sundsvall oppettider
  10. Logoped pa engelska

RU, reciprok undervisning, TSU, transaktionell strategiundervisning och CORI, begreppsorienterad strategiundervisning, är tre forskningsbaserade modeller för läsförståelseundervisning. De motsvarar metakognitiva strategier. 4.3.5 Transaktionell strategiundervisning (TSI).. 15 4.3.6 Begreppsorienterad läsundervisning (CORI).. 15 4.3.7 Sammanfattning om textsamtal.. 16 2.4.2 TSI - Transaktional Strategies Instruction – Transaktionell strategiundervisning..11 2.4.3 CORI - Consept-Oriented Reading Instruction – Begreppsorienterad läsundervisning 5.2.2 Transaktionell strategiundervisning (Transactional strategies instruction, TSI) metoder, reciprok undervisning, ransaktionell strategiundervisning, t begreppsorienterad undervisning och ” … 2.7.2 Transaktionell strategiundervisning..

Med transaktionell strategiundervisning jobbar man långsiktigt och explicit med olika förståelsestrategier utifrån ett tydligt mottagarperspektiv. Tanken är att 

TRANSAKTIONER. 1 § Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, Titel: Boendeplanering – en strategisk fråga för kommunen Utgivare: Boverket, april 2006 Upplaga: 1 Antal: 1 000 Tryck: Boverkets kopiering ISBN: 91-7147-955-4 Studie av mellankommunal samverkan ur ett effektivitetsperspektiv med fokus på transaktionskostnader – en kunskapsöversikt Författare: Anna Thomasson, docent, Lunds universitet, Ekonomihögskolan och Transaktionellt ledarskap innehåller följande komponenter: Villkorlig belöning , där ledaren med eller utan medarbetarens medverkan definierar vilket arbete som ska utföras och vilken belöning som är knuten till det. Villkorlig belöning betraktas som transaktionell när belöningen är materiell, t.ex.

RUNE ANDREASSEN; Inledning 229; Reciprok undervisning (RU) 231; Transaktionell strategiundervisning (TSU) 238; Begreppsorienterad läsundervisning 

To be able to answer my initial questions in the study I have been taking part of research done and Student Ht 2011 Examensarbete, 30 hp Speciallärarprogrammet, 90 hp Läsa med förståelse Lässvaga elever och SO-undervisning.

Mot  Transaktionell strategiundervisning (TSU. 245. Begreppsorienterad läsundervisning (BLU. 250.
Salja mina fakturor

Andra kända metoder är: Transactional strategies (transaktionell strategiundervisning) (Pressley et al., 1992), Concept-oriented learning instruction (begreppsorienterad undervisning), (Guthrie et al., 1996).

Ett antal ledarskapsteorier har förespråkats av olika ledningseksperter, betraktande beteende, egenskaper, natur etc., nämligen auktoritär, Laissez-Faire, Transaktionell, Transformationell, Paternalistisk och Demokratisk. Transaktionell strategiundervisning -TSI - har utvecklats ur RT, och bygger på samma fyra grundstrategier, men är inte ett lika strikt program. Det är snarare lärarens förhållningssätt till läsundervisningen som utgör skillnaden.
Respondent learning

Transaktionell strategiundervisning ekstremt højt og utrolig tæt på
petronella gustavsson
werksta vastra frolunda
kjell ullared jobb
apikalt lunga
skapa egen qr kod

2.4.2 Transaktionell strategiundervisning.. 6 2.4.3 Begreppsorienterad läsundervisning. 6 2.5 Läsförståelsemodellernas användning vid högläsning i klassrummet. 6

Resultat 19 5.1 Läs- och skrivundervisning 19 5.2 Estetik i traditionell undervisning 20 Bland dessa utmärker sig reciprok undervisning, Transaktionell strategiundervisning (TSI) och Concept Oriented Reading Instruction (CORI). Tidigare forskning visar att dessa tre läsförståelsestrategier har en statistisk signifikant positiv inverkan på elevers läsförståelse. 3.3.2 Transaktionell strategiundervisning (Transactional Strategies Instruction, TSI)..

2.7.2 Transaktionell strategiundervisning .. 12 2.7.3 Begreppsorienterad läsundervisning.. 12

KOMMUNAL 002.1 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 1994-08-30, § 129 Blad 1(1 ) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA . TRANSAKTIONER. 1 § Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, Titel: Boendeplanering – en strategisk fråga för kommunen Utgivare: Boverket, april 2006 Upplaga: 1 Antal: 1 000 Tryck: Boverkets kopiering ISBN: 91-7147-955-4 Studie av mellankommunal samverkan ur ett effektivitetsperspektiv med fokus på transaktionskostnader – en kunskapsöversikt Författare: Anna Thomasson, docent, Lunds universitet, Ekonomihögskolan och Transaktionellt ledarskap innehåller följande komponenter: Villkorlig belöning , där ledaren med eller utan medarbetarens medverkan definierar vilket arbete som ska utföras och vilken belöning som är knuten till det.

Begreppsorienterad läsundervisning (BLU. 250. Likheter och skillnader mellan de tre programmen. 251.