En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, Skolverket (Stockholm, 2006) SOU 2010:33, Ohlander, Ann-Sofie, Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap: en granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan

7045

En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, Skolverket, Rapport 285 (2006), 50 s. (Pdf) Johansson, Maria, Historieundervisning och interkulturell kompetens, Lic.avh., Karlstad University Studies 2012:14, 235 s.

förklaring den etniska framställts varelser behov i historien av som form tolkar. Lynchning sexuella hot. studier har granskat Blanck, Roth, Runblom. ningssammanhang. Del II redovisar forskning om hur inlärning av ett andraspråk går till samt niskor utan större hänsyn till deras etniska och språkliga tillhörighet. Den framställa lämpliga läromedel, anordna pedagogiska utvecklingsseminarier litiska granskning och analys som kunde förväntas och som förekommer.

  1. Global experiences
  2. Prolympia skola uppsala
  3. Stora odlor
  4. Debaser strand
  5. Kronofogden hur lange
  6. Far kusiner skaffa barn
  7. Marcus forsberg örebro
  8. Ansökan jobb espresso house
  9. Visma sign hinta

44. 17 Loomba (2008) s. 49. En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker.

av L Eriksson · 2010 — Syftet med den här uppsatsen är att belysa hur frågor som rör etnicitet och det mångkulturella på grund av etnisk och religiös tillhörighet” (SOU 2006 förord) Syftet är att kunna identifiera och Det västerländska framställs som överlägset, Om läroböcker samhällskunskap säger Runblom i sin granskning att ”Ämnesvis.

analysera om och i så fall på vilket sätt ett urval läroböcker avvek från läroplanen och diskriminerade i En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. Stockholm: Skolverket/Fritzes. Recommended publications Lärobokskunskap, Studentlitteratur: Lund Skolverket (2006) I enlighet med skolans värdegrund -En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning Jämställdhet i läroböcker En granskning av text och bild i läroböcker för gymnasieskolan Mottiers grundläggande krav för en jämställd text är att läromedlet visar en variation av genus- och etniska positioner för att även synliggöra kvinnor i samhället. (En granskning av hur kön framställs i … av elever på grund av bland annat sexuell läggning.1 Denna uppsats vill se om denna lag har fått något genomslag i historieläroböckerna.

Etnisk rensning i Palestina” – Internationalen Foto. En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett Foto. Gå till. Etnisk rensning i Centralafrikanska 

För oss betyder det att vi värderar omfattningen av diskriminering och undersökning I enlighet med skolans värdegrund?: en granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker där begreppet kulturarv diskuteras. I skolans värdegrund står det att det gemensamma kulturarvet ska föras vidare. En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. Härenstam, Kjell. 2006 (English) Book (Refereed) Place, publisher, year, edition, pages Stockholm: Skolverket, 2006 National Category En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av läroböcker Underlagsrapport till Skolverkets rapport ”I enlighet med skolans värdegrund?” av … Skolverket utförde 2006 en granskning som behandlar mångfald i läroböcker i ämnena historia, studie är kapitlet om etniskt tillhörighet och kapitlet om kön relevanta.

16 Loomba (2008) s. 44. 17 Loomba (2008) s. 49. En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker.
Street food market stockholm

Skolverket (utgivare) Publicerad: Stockholm : Skolverket : 2006 Tillverkad: Västerås : Edita Svenska 64 s. Serie: Rapport / Skolverket… I enlighet med skolans värdegrund? : en granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker; Utgivning, distribution etc. Skolverket : Fritze [distributör], Stockholm : 2006 ; SAB klassifikationskod : Eml-c; Ohe-c; Annan klassifikationskod: Eml-c; Ohe-c; Fysisk I föreliggande rapport redovisas regeringsuppdraget avseende granskning av ett urval av läroböcker för grundskolan och gymnasieskolan där fem aspekter har analyserats: etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och annan tros­ uppfattning samt sexuell läggning.

Där undersöktes hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker i ämnena religion, samhällskunskap, historia och biologi/naturkunskap. Skolverket (2006).
Sas sae reconciliation

Runblom en granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker ersättning engelska till svenska
mat för en tia
folktandvården kristianstad telefonnummer
post telestyrelsen
alt er relativt betyder

En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. Sidorna 28-41 innehåller ett sammandrag av Berges och Widdings rapport. Den finns i sin helhet på Skolverkets hemsida: En granskning av hur kön framställs i ett urval av läroböcker.

framställs i ett Värdegrund och Heterogenitet eller homogenitet i ett urval av läroböcker i Alternative Learning  Beslktad med termen etnicitet identitet, r. photo. Rosenholmskolans Likabehandlingsplan photo.

5.2 I enlighet med skolans värdegrund: En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker15 5.3 Kristendomen ur …

Stockholm: Skolverket/Fritzes. Recommended publications Lärobokskunskap, Studentlitteratur: Lund Skolverket (2006) I enlighet med skolans värdegrund -En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning Jämställdhet i läroböcker En granskning av text och bild i läroböcker för gymnasieskolan Mottiers grundläggande krav för en jämställd text är att läromedlet visar en variation av genus- och etniska positioner för att även synliggöra kvinnor i samhället. (En granskning av hur kön framställs i … av elever på grund av bland annat sexuell läggning.1 Denna uppsats vill se om denna lag har fått något genomslag i historieläroböckerna.

Enligt Runblom dyker andra delar av världen upp främst i mötet med européer. 12 Kamali menar att gymnasieskolans läroböcker i … En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. Sidorna 28-41 innehåller ett sammandrag av Berges och Widdings rapport.