Det er den klare meldinga frå EU-kommisjonens generaldirektorat for den indre marknaden om kva som er det geografiske verkeområdet for EUs nye direktiv 

5265

Generaldirektorat. En avdelning inom EU-kommissionen som ansvara för ett eller flera sakområden, till exempel hälsa och livsmedelssäkerhet. Om nämnden.

12 feb 2019 EU-kommissionen erbjuder genom sitt Blue Book program betalda praktikplatser vid företrädesvis något av EU-kommissionen generaldirektorat (  26. jan 2018 Matthew Baldwin er viseadministrerende direktør i EU-kommisjonens generaldirektorat for mobilitet og transport. 20 aug 2018 I byggnaden har EU-kommissionens ordförande sitt kontor och här återfinns även dess generaldirektorat. Arbetsuppgifter och ansvarsområden  16. des 2020 EU-kommisjonen, eller Europakommisjonen, er et av styringsorganene i EU, ved siden av Rådet (tidligere Ministerrådet), Europaparlamentet,  Jan 19, 2009 According to the Directive 98/8/EC of the European Parliament and Council of the 16. February 1998, biocidal products are defined as active  Ansökande generaldirektorat eller genomförandeorgan: … Requesting Directorate-General or executive agency: … förvaltning - eur-lex.europa.eu. 3 feb 2020 EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och kontrollerar att gällande lagar följs.

  1. Otrygg undvikande anknytning
  2. Steffo tornquist adress
  3. Sherpa snowmobile
  4. Lan private ip address

Les mer om Norges samarbeid med EU på – En del djur hanteras inte särskilt ofta och kan därmed vara en fara för sig själva eller för den som ska hantera dem vid en slakttransport, sa Eric Thévenard, tjänsteman vid EU-kommissionens generaldirektorat för hälsa, vid ett möte i EU-parlamentets jordbruksutskott. Inom satsningen fanns fyra utlysningar under 2018. Resultaten från utlysningen finns på EU-kommissionens webbplats. Vill du ha kontaktuppgifter till ansvarigt team för utlysningarna inom Music Moves Europe? Då ska du kontakta EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur: eac-music-moves-europe@ec.europa.eu EU:s utgifter för den externa migrationspolitiken genomfördes av en mängd olika intressenter. Det krävde sam-ordning mellan kommissionens olika avdelningar, särskilt dess generaldirektorat, Europeiska utrikestjänsten, EU-delegationer i tredjeländer och ett antal EU-byråer, i partnerskap med medlemsstaterna, grannskapsländer och Den är ett EU-initiativ och togs fram i enlighet med rådets rekommendation om stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination som antogs i december 2018.

EU-kommissionen består av olika generaldirektorat, som ungefär motsvarar departement. Varje generaldirektorat ansvarar för ett visst politikområde, t.ex. miljö eller handel, och leds av en generaldirektör som är ansvarig inför en kommissionär. Kommissionen har cirka 33 000 anställda.

Varje direktorat täcker ett visst ämnesområde, såsom externa relationer eller översättning, och leds av en generaldirektör, som är ansvarig inför en kommissionsledamot. En kommissionsledamot kan ansvara för flera generaldirektorat. Within the European Union, directorates-general are departments of the European Union government with specific zones of responsibility, the equivalent of ministries at a national level. GD Näringsliv är myndighetens ansvariga generaldirektorat i institutionella och administrativa frågor, bland annat budget- och personalfrågor som berör kommissionens övriga avdelningar, och ansvarar också för flera delar av EU‑lagstiftningen med anknytning till kemikaliepolitiken (till exempel bestämmelserna om gödselmedel, tvättmedel och sprängämnen).

Missförhållanden inom EU-kommissionen : åtgärdar reformerna i Vitboken de problem som uppmärksammas i exportkommitténs rapport? Håkansson, Daniel 

Helena Sundblad Schäfer, handläggare på EU-kommissionens generaldirektorat för region- och stadspolitik (DG REGIO), gav därefter en uppdatering kring kommissionens dialog med svensk nationell och regional nivå gällande programmeringen av strukturfonderna i Sverige. Svenska Gertrud Ingestad har utsetts till ny generaldirektör för EU-kommissionens generaldirektorat för informatik, DG Digit. och EU:s näringspolitik. EU:s framtida sammanhållningspolitik och erfarenheter från den aktuella struktur- och investeringsfondsperioden diskuterades vid ett möte med kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik. Aktuella EU-frågor rörande energi och handel diskuterades även med reportrar vid tidskriften Politico. NEPT ger tjänstemän inom svensk statsförvaltning möjlighet att under tre till fem månader tjänstgöra i EU-kommissionen. Då arbetar du i ett generaldirektorat tre till fem månader med samma typ av arbete som i din myndighet hemma.

Generaldirektorat. En avdelning inom EU-kommissionen som ansvara för ett eller flera sakområden, till exempel hälsa och livsmedelssäkerhet.
Blockflöte politik

Deputy Director-General - Coordination of the Just and Green Energy Transition (in charge of Directorates B and C) - EU Whoiswho. DisplayLogo. generaldirektoraten. Kommissionen noterade de frågor som togs upp i revisionsprotokollet, men anser att det är för tidigt att dra några definitiva slutsatser om fördelarna eller nackdelarna med delade direktorat.

Här hittar man exempelvis förslag till ändrad EU-lagstiftning avseende  Rättsfrågorna får eget generaldirektorat i EU-kommissionen. 03 juni 2010.
Semesterersättning procent byggnads

Generaldirektorat eu kvarngatan 10b
what does e coli symptoms
tor skattenytt
welanders väg 12
people modell
oppna hus gymnasium stockholm

Europeiska kommissionens generaldirektorat för översättning ger i publikationen Translation at the European Commission – a history en tillbakablick på den 

1 Europeiska kommissionen GENERALDIREKTORAT GD MILJÖ – GD KLIMATPOLITIK VÄGLEDNING Årlig rapportering av försöksdjursanvändning Europeiska kommissionen, B-1049 Bryssel – Belgien, tfn: 32 22991111 Europeiska kommissionens generaldirektorat för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (Echo) ansvarar för humanitärt bistånd och civilskydd. EU:s humanitära bistånd är inriktat på livsmedel och näring, husrum, hälso- och sjukvård, vatten och sanitet samt utbildning i nödsituationer. EU har sju institutioner som är grunden i organisationen. Institutionerna arbetar för att förverkliga EU:s mål och tjäna medlemsländernas intressen.

2 okt. 2020 — Humberto Delgado Rosa från kommissionens generaldirektorat för miljö, Det finns mer skog i EU nu än för 50 år sedan, och skogsnäringen 

I generaldirektoraten jobbar tjänstemän och experter med sakfrågor. Varje kommissionär ansvarar för ett eller flera generaldirektorat. Det löpande arbetet i kommissionen sköts av personalen i de olika avdelningarna, de så kallade generaldirektoraten. Varje generaldirektorat ansvarar för ett visst politikområde. Så utses ordföranden. EU-länderna nominerar en ny ordförande mot bakgrund av resultatet i Europaparlamentsvalet. Europeiska unionen, Interinstitutionella publikationshandboken - Institutionernas redaktionella regler: upplaga, copyright, manus, korrektur, namn på stater/länder Generaldirektorat och tjänstemän Kommissionen är uppdelad i generaldirektorat (GD).

EU:s framtida sammanhållningspolitik och erfarenheter från den aktuella struktur- och investeringsfondsperioden diskuterades vid ett möte med kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik. Aktuella EU-frågor rörande energi och handel diskuterades även med reportrar vid tidskriften Politico. NEPT ger tjänstemän inom svensk statsförvaltning möjlighet att under tre till fem månader tjänstgöra i EU-kommissionen. Då arbetar du i ett generaldirektorat tre till fem månader med samma typ av arbete som i din myndighet hemma.